Yritys

Tervetuloa Suomen Prosessikemia Oy:n www-sivuille. Vi betjänar också på svenska. We serve also in English. +358 (0)20 770 5720, +358 (0)44 744 7004

Toimitamme erityisesti vesien käsittelyyn tarvittavia kemikaaleja kuten veden puhdistukseen liittyviä tuotteita. Asiakkaitamme ovat mm. teollisuuden ja kuntien jätevedenpuhdistamot ja voimalaitokset, mutta myös esimerkiksi karjataloudessa käytetään kuparisulfaattiamme sorkkakylpyjen valmistukseen.

Flokkulanttejamme käytetään mm. jätevesilaitosten lietteenkuivauksessa, flotaatiossa ja selkeytyksessä sekä mm. savukaasunpesurien kiintoaineen saostuksessa. Joskus on tarvetta myös vaahdonestoaineille. Toimitamme myös rauta- ja alumiinikoagulantteja alle rekkalasti-luokan toimituksissa.

Kaukolämpövesien käsittelyyn tarjoamme tehokkaat mutta käyttäjän kannalta turvalliset kaukolämpökemikaalit ja vuodonhavainnan väriaineet. Höyrykattiloille toimitamme höyrykattilakemikaaleja. Monissa yhteyksissä ovat tarpeen myös lämmönvaihtimien ym. happamat sitruunahappopohjaiset biopesuaineemme.

Pehmenninsuolamme on edullista ja sitä käytetään vedenpehmentimien elvytykseen. Meiltä löydät myös peruskemikaalit kuten natriumhydroksidin aina säiliöautokuljetuksiin saakka.

Lisäksi löydät monia muita tuotteita sivuiltamme.

Yrityksemme on kuulunut vuodesta 2015 lähtien parhaaseen AAA-luottoluokitusluokkaan. Suhteemme ovat kunnossa niin pankkiin kuin toimittajiimme. Tämän avulla voimme saavuttaa tärkeimmän tavoitteemme eli olla luotettava kumppani Asiakkaillemme.